Hakkımızda

SAHA KOMİSERLİĞİ TARİHÇESİ

Amatör ve Profesyonel müsabakalarda görev yapan Futbol Saha Komiserleri 1968-1992 yılları arası ilk yıllarda “Saha Müşahidi” sonraki yıllarda “Futbol Saha Komiseri” adı altında, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından atanarak görev yapmakta iken, Türkiye Futbol Federasyonunun 1992 yılında özerk haline gelmesinden sonra, 28.08.1996 tarih, 22741 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve daha sonra değişikliğe uğrayarak 30.11.2004 tarih, 25656 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren TFF “Futbol Saha Komiserleri Talimatı” ile görev tanımı ve sorumlulukları belirlenen Futbol Saha Komiserleri 54 ilde kurulan şubeler kanalıyla görevlendirilerek müsabaka organizasyonunu yapmaktadırlar. 17.04.2000 yılında Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanlığının kurulması ile 54 ilde bulunan şubeler, bu çatı altında faaliyetine devam etmektedir. Futbol Saha Komiserleri, Şube Başkanlıkları vasıtayla her yıl Futbol Federasyonu Bölge Müdürlükleri tarafından vize edilerek, müsabakalarda görev yapmakta ve müsabaka raporlarını objektif ve tarafsız bir şekilde; TFF Talimatları, Genelgeler ve Etik kurallar çerçevesinde hazırlamakta, ayrıca İl Tertip Kurullarına bir temsilci göndererek katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Futbol Saha Komiserleri, Her Futbol Sezonu, Futbol Federasyonu Bölge Müdürlükleri, Futbol İl Temsilciliği ve Saha Komiserleri Derneği Koordinasyonu ile her futbol sezonu öncesi eğitim verilerek, güncellenen Talimat ve Genelgeler konusunda bilgilendirirler. Futbol Saha Komiserleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkardığı tüm Talimat ve Genelgeler kapsamındaki görevleri ile birlikte, Dördüncü Hakemin atanmış olduğu müsabakalarda, Dördüncü Hakemin yapılmasını istediklerini yerine getirerek, Dördüncü Hakemin atanmadığı müsabakaların öncesinde, devamında ve bitiminde Hakem, Federasyon Temsilcisi ve Gözlemcisi ile işbirliği yapmak, her türlü idari ve güvenlik önlemlerini alarak, müsabakanın sağlıklı bir şekilde oynanmasını sağlamaktadırlar. Futbol Saha Komiseri tek tip takım elbiseli (Lacivert ceket, gri pantolon, beyaz gömlek, siyah ayakkabı ve kırmızı beyaz kravat) kıyafeti ile aktif, disiplinli ve etkin bir şekilde görev yapmaktadırlar.

SAHA KOMİSERLERİNİN GÖREVLERİ (TFF_TALİMATLAR_OCAK/2005)
Madde 6- Saha Komiserlerinin görevleri;
a) Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkardığı tüm Talimat, Genelge ve emirleri bilmek ve bunlara uygun hareket etmek,
b) Profesyonel müsabakalardan en az 2 (iki) saat, amatör müsabakalardan en az 1 (bir) saat önce görev yerinde hazır bulunmak,
c) Görevini, oyun sahasının hudutlarını belirleyen çizgi dışında ve etrafında yapmak, belirli bir yerde oturmadan müsabakayı yakından izlemek,
d) Dördüncü Hakemin atanmış olduğu müsabakalarda, Dördüncü Hakemin yapılmasını istediklerini yerine getirmek, Dördüncü Hakemin atanmadığı müsabakaların öncesinde, devamında ve bitiminde Hakem, Federasyon Temsilcisi ve Gözlemcisi ile işbirliği yapmak, her türlü idari önlemleri ve güvenlik önlemlerini almak,
e) Hakem odalarının güvenliği ile birlikte, müsabaka öncesi ve sonrasında hakemlerin sağlıklı olarak odalarına giriş ve çıkışlarını sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini aldırmak,
f) Müsabakanın başlamasından en çok 60 en az 15 dakika öncesinden; saha durumunun, oyuncu değiştirme levhalarının, takımların sağlık tedbirlerinin, ambulansın, doktorun ve sağlık memurunun hazır olduğunu Hakeme bildirmek,
g) Stadda hakem raporunu, oyuncu değiştirme formunu, müsabaka isim listelerini, yedek futbol toplarını, formaların aynı olması halinde kullanılacak yedek formaları kontrol etmek, yoksa temin edilmesini sağlamak,
h) Taraflardan herhangi birinin takım isim listelerine, futbolcu lisanslarına, kullanılacak futbol toplarına itirazı halinde Hakeme durumu bildirmek,
i) Federasyon Kurullarınca haklarında idari tedbir alınmış olanlara ait karar ve emirleri hakemin talimatı ile kulüplere tebliğ ederek oyun sahası içerisine girmelerini önlemek,
j) Hakemin görevini yapmasına engel olacak her türlü hareketin önlenmesi için tedbir almak,
k) Foto muhabirlerinin kale ve taç çizgilerine belirlenen mesafeden daha fazla yaklaşmasına ve suni ışık yaratabilecek flaş kullanmalarına engel olmak,
l) Hakemin oyun sahasından çıkmasını istediği kişilerin, hakemin görmediği anlarda oyunun gidişatına engel olacak kişilerin ve oyundan ihrac edilen sporcuların, yöneticilerin ve teknik kadronun oyun sahasının dışına çıkarılmasını sağlamak,
m) Top toplayıcıların, zaman geçirmelerini önlemek için önceden uyarmak,
n) Takımların yedek kulübelerine foto muhabiri, kameraman ve saha içinde bulunan diğer görevlilerin yaklaşmalarını engellemek,
o) Federasyonca yayınlanmış talimatlarda saha içerisine girmelerine müsaade edilen kişilerin Federasyon tarafından verilmiş "Sahaya Giriş Kartlarının" müsabaka öncesi hakeme verilmesini sağlamak ve sahaya girmelerine müsaade etmek,
p) Doktor, sağlık memuru, top toplayıcıları, emniyet mensupları, üzerlerinde özel yelekleri olmak şartı ile foto muhabirleri ve TV naklen yayın ekibi ile Federasyon gözlemcisi ve temsilcisi dışındaki kişilerin sahaya girmelerini engellemek,
r) Tribünler dahil sahada emniyet önlemlerinin alınmasını sağlamak,
s) Sona eren müsabaka sonrasında lisansların ilgili kulüp yöneticilerine verilmesini sağlamaktır.

TALİMATLARA AYKIRI RAPOR DÜZENLEME VE SONUÇLARIMadde 12- Talimatlara aykırı rapor düzenleme ve sonuçları;
a) Gerçeğe aykırı olarak rapor düzenleyen,
b) Talimat, genelge ve emirlere karşın, tarafsız olmayan veya taraf tuttukları Hakem ve Gözlemci raporundan veya ihbar ile belirlenen,
c) İkaz edilmesine karşın görevini aksatmayı alışkanlık haline getiren,
d) Saha Komiserliği yetkisini kullanarak takımlardan kendine maddi ve manevi çıkar sağlayan,
e) Futbol Federasyonu ve Federasyon yetkilileri hakkında karalayıcı açıklamalar yapan,
f) Talimat ve Genelgelere aykırı davranan Saha Komiserleri, haklarında Futbol Federasyonunca işlem yapılmak üzere Amatör Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 6 aydan fazla hak mahrumiyeti cezası alan Saha Komiserlerinin görevlerine son verilir. Bir daha kendilerine görev verilmez ve listeden çıkarılır.